نویسنده: admin

رضا رضایی مشهد, Iran (Islamic Republic of)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

 نام رضا رضایی
 عضو از September 2016

پروژه ها

پروژه ۱۳
توسط رضا رضایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن س...

Iran (Islamic Republic of) , مشهد

 • 208% بودجه
 • $3,000 هدف
 • به پایان رسید موفق شدن
پروژه ۱۲
توسط رضا رضایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن س...

Iran (Islamic Republic of) , مشهد

 • 25% بودجه
 • $85,000 هدف
 • 641 روز گذشته
پروژه ۱۱
توسط رضا رضایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن س...

Iran (Islamic Republic of) , مشهد

 • 156% بودجه
 • $6,000 هدف
 • به پایان رسید موفق شدن
پروژه ۱۰
توسط رضا رضایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن س...

Iran (Islamic Republic of) , مشهد

 • 43% بودجه
 • $127,000 هدف
 • 340 روز گذشته
پروژه ۹
توسط رضا رضایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن س...

Iran (Islamic Republic of) , مشهد

 • 56% بودجه
 • $45,000 هدف
 • 702 روز گذشته
پروژه ۸
توسط رضا رضایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن س...

Iran (Islamic Republic of) , مشهد

 • 45% بودجه
 • $166,000 هدف
 • به پایان رسید عدم موفقیت
پروژه ۳
توسط رضا رضایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن س...

Iran (Islamic Republic of) , مشهد

 • 73% بودجه
 • $25,000 هدف
 • 68 روز گذشته