نویسنده: admin

حسین رضایی همدان, Iran (Islamic Republic of)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

 نام حسین رضایی
 عضو از September 2016

پروژه ها

پروژه ۲۶
توسط حسین رضایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن س...

Iran (Islamic Republic of) , همدان

 • 74% بودجه
 • $4,000 هدف
 • 210 روز گذشته
پروژه ۲۵
توسط حسین رضایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن س...

Iran (Islamic Republic of) , همدان

 • 152% بودجه
 • $1,500 هدف
 • به پایان رسید موفق شدن
پروژه ۲۴
توسط حسین رضایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن س...

Iran (Islamic Republic of) , همدان

 • 12% بودجه
 • $3,200 هدف
 • به پایان رسید عدم موفقیت
پروژه ۲۳
توسط حسین رضایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن س...

Iran (Islamic Republic of) , همدان

 • 109% بودجه
 • $1,500 هدف
 • به پایان رسید موفق شدن
پروژه ۲۲
توسط حسین رضایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن س...

Iran (Islamic Republic of) , همدان

 • 65% بودجه
 • $27,000 هدف
 • 813 روز گذشته
پروژه ۲۰
توسط حسین رضایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن س...

Iran (Islamic Republic of) , همدان

 • 45% بودجه
 • $15,000 هدف
 • 737 روز گذشته
پروژه ۲
توسط حسین رضایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن س...

Iran (Islamic Republic of) , همدان

 • 149% بودجه
 • $35,000 هدف
 • 213 روز گذشته