نویسنده: admin

علی علوی شیراز, Iran (Islamic Republic of)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

 نام علی علوی
 عضو از September 2016

پروژه ها

پروژه ۲۷
توسط علی علوی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن س...

Iran (Islamic Republic of) , شیراز

 • 11% بودجه
 • $7,000 هدف
 • به پایان رسید عدم موفقیت
پروژه ۲۱
توسط علی علوی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن س...

Iran (Islamic Republic of) , شیراز

 • 71% بودجه
 • $18,000 هدف
 • 1313 روز گذشته
پروژه ۷
توسط علی علوی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن س...

Iran (Islamic Republic of) , شیراز

 • 39% بودجه
 • $50,000 هدف
 • 83 روز گذشته
پروژه ۶
توسط علی علوی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن س...

Iran (Islamic Republic of) , شیراز

 • 148% بودجه
 • $36,000 هدف
 • 148 روز گذشته
پروژه ۵
توسط علی علوی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن س...

Iran (Islamic Republic of) , شیراز

 • 78% بودجه
 • $83,000 هدف
 • 598 روز گذشته
پروژه ۴
توسط علی علوی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن س...

Iran (Islamic Republic of) , شیراز

 • 29% بودجه
 • $430,000 هدف
 • 550 روز گذشته