shafadarman

متاسفانه این پروژه در زمان لازیم تأمین مالی نشده است!

طرح مورد نظر در ابتدا به شکل تولید بدون کارخانه است.قطعات مورد نیاز از تولید کنندگان مواد اولیه خریداری و به دوزندگی منتقل و در آن جا کار دوخت وبسته بندی کالا صورت می پذیرد.
تولیدات مذکور دارای کاربرد دوگانه ( طبی و درمانی ، عمومی ) است.نوع فوم برای تولید ویسکوالاستیک (مموری فوم – که در ایران با نام فوم هوشمند هم شناخته می شود) می باشد.
قطعاتی که در بازار موجود است به شکل قالبی تولید شده اند.یعنی هر قطعه دارای قالب مخصوص به خود بوده و با هر بار تزریق یک قطعه تولید می شود. ولی در صورتی که نیاز باشد که طرح جدید یا خاصی به منظور تولید در تیراژ کم یا برای سنجش بازارعرضه گردد، امکان تولید با دستگاه سی ان سی و برش بلوک فوم نیز وجود دارد.

هنوز پشتیبانان وجود ندارد!
بدون به روز رسانی جدید

$0
مطرح شده از $1,000

این پروژه تنها اگر کوچکتر باشد، تامین مالی خواهد شد $1,000 مطرح شده است آوریل 18, 2019
اسپانسر پروژه
همپاباش

Iran (Islamic Republic of), تهران